برگه‌ها

تخلیه چاه فاضلاب ولیعصرشرکت پگاه تهران پارسه جام با شماره ثبت 524903 از معتبرترین و بزرگترین شرکت های خدماتی در سطح شهر تهران است. هدف تیم تهران پارسه ارائه خدمات حرفه ای و کسب رضایت مشتریان محترم می باشد.باز کردن درب چاه

درب چاه فاضلاب

درب چاه فاضلاب

مرحله نخست تخلیه چاه، پیدا کردن و باز کردن بتن سر چاه است. ما از مقنی های ماهری جهت این دو کار استفاده می کنیم تا هیچ خطر و مشکلی پیش نیاید. بیشتر چاه ها زیر طوقه خالی شده و ریزش کرده. اگر از کارگر ساده جهت باز کردن درب چاه استفاده شود، قادر به تشخیص خطر نبوده و در چاه سقوط خواهد کرد.

تخلیه چاه با تانکر

تخلیه چاه فاضلاب

تخلیه چاه فاضلاب

خالی کردن فاضلاب و لجن چاه ا با تانکر های بزرگ انجام می دهیم. تانکر های ما همزمان قادر به تخلیه با هر سه روش مرسوم است. یعنی آب کش لجن کش و مکنده. انتخاب روش تخلیه بستگی به وضعیت چاه و انتخاب شما دارد.

بستن درب چاه

بستن درب چاه

بستن درب چاه

پس از تمام شدن عملیات تخلیه چاه، باید درب چاه مجدد بسته و مستحکم گردد. مصالحی که برای این کار استفاده می کنیم، سیمان سیاه ماسه و آجر است. هر چه نفر وارد باشد، درب چاه نیز محکمتر بسته خواهد شد. در صورتی که لایروبی و کف تراشی انجام شده باشد، در اینصورت باید چاه مجدد طوقه چینی گردد.

شبانه روزی و 7 روز هفته باز هستیم

خدمات شرکت ما 24 ساعته و 7 روز هفته است. گرفتگی فاضلاب و پر شدن چاه تایم خاصی ندارد و ممکن است هر ساعتی از شبانه روز پیش بیاید. به همین جهت ما تمام وقت آماده ارائه خدمات در تهران هستیم.

کار تضمینی

سرویسکار های لوله بازکنی و تخلیه چاه ما خدمات حرفه ای و تضمینی ارائه می کنند. ما چاه های فاضلاب را با تضمین کتبی تعمیر و احیا می کنیم.

قیمت ارزان و قطعی

نرخ هزینه تمام خدمات ما طبق نرخ نامه اتحادیه تخلیه چاه و لوله بازکنی است. به علت ازدیاد سرویس کار در تمام مناطق تهران ما زیر قیمت اتحادیه خدمات ارائه می کنیم.